แจ้งการปรับเปลี่ยนระบบ G-Chat เวอร์ชันใหม่ (17 พ.ค. 2561)