เรื่อง งานจัดหาผู้บริหารงานศูนย์อาหารกระทรวงศึกษาธิการ ในเว็บไซค์ของสำนักงานประลัดกระทรวงศึกษาธิการ (27 ก.ค. 2563)