เปิดรับข้อเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (26 พ.ย. 2562)

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีความประสงค์จะเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ก่อนนำไปเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถจัดส่งข้อเสนอโครงการในรูปแบบเอกสารและไฟล์ข้อมูล ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2562

 

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

     – แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ กระทรวงศึกษาธิการ (ต่ำกว่า 100 ล้านบาท)

     – แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (เกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป)

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

icon_type
100M-2563-1-doc.doc
  • ขนาดไฟล์ : 0.29 MB
icon_type
ICT_MOE_2564_V2-doc.doc
  • ขนาดไฟล์ : 0.16 MB