เตรียมรับเสด็จ จุดที่ 2 ศูนย์การเรียน ตชด.บ้านฟ้าไทยงาม

วันพุธ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 เตรียมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านฟ้าไทยงาม ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย