เชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เครดิตแบงก์

ขอเชิญร่วมเรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้และสะสมความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank System) ในวันที่ 19 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.-12.00 น.
ลงทะเบียน สำหรับผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนทั่วไป http://forms.gle/D3ifwBJVgucXs9hB7
ร่วมเรียนรู้ออนไลน์ (ZOOM) https://bit.ly/38N0eV9