เกณฑ์การประเมินสำหรับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (3 ก.พ. 2563)

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

icon_type
Image030220010442.pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.51 MB