ออกประเมินสถานศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการขยะ ณ โรงเรียนวัดดอนยาง อำเภอบางสะพาน และโรงเรียนวัดกำมะเสน อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นางอังคนา นุ่มวัด รองศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการขยะ ได้รับมอบหมายจากนายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ออกประเมินสถานศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการขยะ ณ โรงเรียนวัดดอนยาง อำเภอบางสะพาน และโรงเรียนวัดกำมะเสน อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!!