ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน ในการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 นางอังคนา นุ่มวัด รองศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นางอุรารักษ์ มงคลพุทธรักษา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และนางสาวอนัตตา บินหมาน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากนายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน ในการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ โรงเรียนรักษ์วิทยา อำเภอปราณบุรี และโรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษาห้วยมงคล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!!