หนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ ศธ 0211.1/14351 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุน

เรียน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส

 

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ ศธ 0211.1/14351 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุน

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

icon_type
0211.1-14351.pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.00 MB