สุโขทัยประชุมติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารหอประชุม 500 ที่นั่ง ณ บริเวณทุ่งทะเลหลวง

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 15.00 น. นายธวัชชัย  ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในการประชุมติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารหอประชุม 500 ที่นั่ง โดยมีนายสุทิน  จันทรวรเชตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย พร้อมคณะกรรมการแต่ละชุด ทั้งนี้ได้ให้บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างเข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการทุกคนทราบ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย…