สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ร่วมติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา

วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 มอบหมายให้นายฉายา รักสองหมื่น ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล และคณะลงพื้นที่สนับสนุนการตรวจราชการของ นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในการติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ 1) พาน้องกลับมาเรียน/ปักหมุด 2) โรงเรียนคุณภาพ 3) ความปลอดภัยสถานศึกษา 4) หนี้สินครู และ 5) อาชีวะอยู่ประจำเรียนฟรีมีอาชีพ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา โดยมี นายมาหามะรอซือลำ เจ๊ะมิ รองศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ผู้บริหาร ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมต้อนรับและรายงานข้อมูล