สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ร่วมเป็นคณะทำงานและประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการบรูณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัด สช. และ กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ดร.ปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 มอบหมายให้ นางเกศกนก ณ พัทลุง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายชัชวาล พรหมเมือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร และนางสาวเพชรัตน์ สิทธิรักษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ร่วมเป็นคณะทำงานและประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการบรูณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัด สช. และ กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 19 – 20 มกราคม 2566 ณ โรงแรมเบลล่า บี จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมครั้งนี้