สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงแนวทางการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงศึกษาธิการ และกิจกรรม การส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการบริการ/การปฏิบัติราชการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (พิธีมอบรางวัลการมีส่วนร่วม และการสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (OPS MOE Awards 2022))

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 ดร.ปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 มอบหมายให้นางภัคชุดา เสรีรัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) พร้อมบุคลากร ศธภ.5 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงแนวทางการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงศึกษาธิการ และกิจกรรม การส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการบริการ/การปฏิบัติราชการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (พิธีมอบรางวัลการมีส่วนร่วม และการสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (OPS MOE Awards 2022)) ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว