สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ประชุมเตรียมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 ดร.ปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 มอบหมายให้นายสันติภัทร โคจีจุล ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 โดยมีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 และผ่านระบบออนไลน์