สำนักงานศึกษาธิการภาค 5

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง  รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการ ในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5  ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมเก้าเส้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet โดยมี นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม และนายพรศักดิ์ จินา ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา เป็นเลขานุการ