สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 : การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3/2565

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม