สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 : การประชุมคณะทำงานรับผิดชอบดูแลเว็บไซต์และเฟซบุ๊ก และคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นางวิมลมาลย์  รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เป็นประธาน ”การประชุมคณะทำงานรับผิดชอบดูแลเว็บไซต์และเฟซบุ๊ก และคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ครั้งที่ 1/2565” ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5