สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 มอบหมายให้ นายฉายา รักสองหมื่น ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล และคณะ ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวเจริญวรรณ หนูนาค) ณ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี และวิทยาลัยการอาชีพไชยา โดยมี ดร.ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายโชคดี ศรัทธากาล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี แขกผู้มีเกียรติ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครู นักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน ให้การต้อนรับและรายงานข้อมูล