สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 พร้อมด้วยศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ โดย นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานและมอบนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ และ ดร.อรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมจุลมณี 1 โรงแรมเคพี แกรนด์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี