ศึกษาธิการภาค 5 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 11/2565

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 11/2565 ผ่านการประชุมทางไกลด้วยระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดย นายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานประชุม และนายพันเทพ สุวรรณขันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง เป็นกรรมการและเลขานุการ