สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค
สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 มอบหมายให้ นางภัชุดา เสรีรัตน์ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) พร้อมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช โดยนายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีฯ และนำเหล่าข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา พี่น้องประชาชน ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2565 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย