สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 มอบหมายให้ นายฉายา รักสองหมื่น ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี ร่วมพัฒนาบริเวณจุดต่าง ๆ ภายในวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เพื่อให้มีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย