สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ร่วมกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพบหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษา “จิบกาแฟ เสวนา ชาว ศธ.”

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ร่วมกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพบหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษา “จิบกาแฟ เสวนา ชาว ศธ.” จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ในโอกาสนี้ นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบนโยบายด้านการศึกษาแก่ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และร่วมพบปะนักเรียน