สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 : ประชุมวางแผนและเตรียมความพร้อมรองรับโครงการ “กระทรวงศึกษาธิการสัญจร จังหวัดสุราษฎร์ธานี”

วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เป็นประธานการประชุมวางแผนและเตรียมความพร้อมรองรับโครงการกระทรวงศึกษาธิการสัญจร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 โดยมีผู้อำนวยกลุ่มและบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุมในครั้งนี้