สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 11/2565

ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 11/2565 ผ่านทางระบบออนไลน์ (google Meet) โดย นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุม และ นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา เป็นกรรมการและเลขานุการ