สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 11/2565

วันพุธที่ 29 กันยายน 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 11/2565 ผ่านการประชุมทางไกลด้วยระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดย นายกองเอกพุทธ กฤชคงพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานประชุม และนางสาวชนภรณ์ อือตระกูล ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เป็นกรรมการและเลขานุการ