สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 10/2565

วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 10/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meeting) โดย นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม และนายพรศักดิ์ จินา ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา เป็นเลขานุการ