สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 : ประชุมการจัดทำแผนบูรณาการการดำเนินงานระหว่างโครงการของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนบูรณาการการดำเนินงานระหว่างโครงการของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 โดยมีบุคลากรกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษาและกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เข้าร่วมประชุม