สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ร่วมประชุมหารือกับคณะอนุกรรมการฯ (18 ฝ่าย) ประจำเดือนสิงหาคม 2565 เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงาน “ประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แก่มหาชน

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 มอบหมายให้ นายธวัชชัย เยาว์นุ่น ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และนายสาณุวัฒน์ ช่วยคงมา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ร่วมประชุมหารือกับคณะอนุกรรมการฯ (18 ฝ่าย) ประจำเดือนสิงหาคม 2565 เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงาน “ประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แก่มหาชน ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช