สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 จัดงานจิตอาสา กิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายทะเลแหลมตะลุมพุก

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 มอบหมายให้ นายธวัชชัย เยาว์นุ่น ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เป็นประธาน ในพิธีเปิดการจัดงานจิตอาสา กิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายทะเลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายประยุทธ์ ฐานะวัฒนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก และบุคลากร อบต.แหลมตะลุมพุก เข้าร่วมกิจกรรมด้วย