สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพลิกโฉมการศึกษา (National Consultion for Transforming Education Summit)

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพลิกโฉมการศึกษา (National Consultion for Transforming Education Summit) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (โปรแกรม Zoom) โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน เปิดการประชุม ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร