สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ร่วมกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการนำนโยบายสู่การขับเคลื่อนโครงการเรียนคุณภาพภาคใต้

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ร่วมกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการนำนโยบายสู่การขับเคลื่อนโครงการเรียนคุณภาพภาคใต้ ณ โรงแรมทวินโลตัสนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพแก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ผ่านระบบออนไลน์ และนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ