สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 5 เป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 และผ่านระบบออนไลน์ Zoom โดยมีบุคลากร ศธภ.5 และบุคลากร ศธจ.ในพื้นที่รับผิดชอบ (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา) เข้าร่วมการฝึกอบรม รวมจำนวน 39 คน โดยมีวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ จากสำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช และทีมวิทยากรจาก ศธภ.5