สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 8/2565

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 8/2565 ผ่านการประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom Meeting โดย นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานประชุม และ นางนรินทร์รัชต์ สีแก้วน้ำใส รองศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เป็นเลขานุการ