สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียนระดับสถานศึกษา

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 5 ร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียนระดับสถานศึกษา ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา