สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ณ กศน.อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 มอบหมายให้ นางศิริพันธ์ หมัดอาดัม ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการฯ เพื่อประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ณ กศน. อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง โดยมี นายสมจริง อินทรักเดช ผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ในการประเมินฯ ทั้งนี้ มี ผอ.สถาบัน กศน.ภาคใต้ และรอง ผอ. สำนักงาน กศน. จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมสังเกตการณ์การประเมินครั้งนี้ด้วย