สำนักงานศึกษาธิการภาค​ 5​ เข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน​

วันอังคารที่​ 12​ กรกฎาคม​ 2565​ นางวิมลมาลย์​ รินไธสง​ รองศึกษาธิการภาค​ สำนักงานศึกษาธิการภาค​ 5​ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค​ สำนักงานศึกษาธิการภาค​ 5​ มอบหมายให้ นางศิริพันธ์​ หมัดอาดัม ​และนางสาวพิกุน​ ศัยญะพันธ์​ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน​ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานของ จังหวัดนครศรีธรรมราช​ในการเตรียมความพร้อมในการจัดงานประชุมวิชาการฯ​ ณ ห้องประชุมเขาหลวง​ อาคารสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี ศาสตราจารย์​ ดร.​ธวัชชัย​ ศุภดิษฐ์​ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และยุทธศาสตร์การพัฒนา​ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์​ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้