สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 : ร่วมประชุมมอบนโยบายและติดตามโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” และ “โรงเรียนคุณภาพ” จังหวัดสุราษฎร์ธานี