สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 : ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการกระทรวงศึกษาธิการสัญจร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เป็นประธานประชุมการเตรียมความพร้อมโครงการกระทรวงศึกษาธิการสัญจร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี หลังจากที่ได้ลงพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ใช้จัดโครงการดังกล่าว โดยมีศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  (นายโชคดี ศรัทธากาล) ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุม