สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 จัดประชุมพิจารณาการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 มอบหมายให้ นางสาววรณัน เนาวศิริกุล ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เป็นประธานการประชุมพิจารณาการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 5