สำนักงานศึกษาธิการภาคใต้ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการนำเข้าข้อมูล/โครงการ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของหน่วยงานในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาคใต้

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 สำนักงานศึกษาธิการภาคใต้ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการนำเข้าข้อมูล/โครงการ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของหน่วยงานในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาคใต้ ได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ 11 จังหวัด (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ระนอง พังงา ภูเก็ต ตรัง กระบี่ และ สตูล) ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานในการประชุม