สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมคณะทำงานร่วมกันตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดและนำเสนอ การบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย การกำหนดวิทยฐานะ หรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกประเภท ทุกตำแหน่ง ครั้งที่ 11/2565

วันอังคารที่  15  พฤศจิกายน   2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีจัดประชุมคณะทำงานร่วมกันตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดและนำเสนอ การบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย การกำหนดวิทยฐานะ หรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกประเภท ทุกตำแหน่ง ครั้งที่ 11/2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี โดย น.ส.อรวรรณ คำมาก  รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เป็นประธานการประชุม โดยมี นายบุญส่ง โชยรัมย์  รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2  นายบรรพจน์ ทัพซ้าย รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4  และผู้แทนจากทุกเขตพื้นที่เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณารายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมเพื่อเสนอ กศจ.พิจารณา ในวันที่ 22 พฤศจิกายน  2565 ที่จะถึงนี้