สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีฯ ประชุมสรุปผลการลงพื้นที่ประเมินสภาพจริงฯ ของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าคัดเลือกรับพระราชทานรางวัล รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2565(งานคุรุสภาจังหวัดกาญจนบุรี)

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   นายชัยวัฒน์ คำอินทร์ ประธานคณะอนุกรรมการการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 จังหวัดกาญจนบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 เพื่อสรุปผลการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลฯ และสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อยืนยันคุณงามความดีครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ และมีคุณูปการต่อการศึกษา โดยมีนายโอภาส ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นเลขานุการ เพื่อนำผลการพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ต่อไป