สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 13/2565

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 13/2565 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดย นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม