ศธจ.กาญจนบุรี ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 48 ราย

วันที่ 31  ตุลาคม  2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 48 ราย ประกอบด้วย ผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชี กศจ.กาญจนบุรี ครั้งที่ 6 จำนวน 39 ราย ขอใช้บัญชี กศจ.ราชบุรี และกศจ.นครราชสีมา  จำนวน 2 ราย และนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565  จำนวน 7 ราย โดยมี นางสาวอรวรรณ  คำมาก  รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เป็นประธานในที่ประชุมได้กล่าวแสดงความยินดี ปฐมนิเทศ ให้โอวาทแก่ครูผู้ช่วย พร้อมทั้งการปฏิญานตนการเป็นข้าราชการที่ดี การร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ,  นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล  ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทีมงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดกาญจนบุรี และ ทีมงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์มาบรรยายให้ความรู้เรื่องกิจการสหกรณ์ และการออมเงิน  และการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ก่อนเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามโรงเรียนที่เลือก