สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อยืนยันการเลือกสถานศึกษาผ่านโปรแกรม ZOOM ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

วันพุธที่ 26 ตุลาคม  2565 เวลา 10.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อยืนยันการเลือกสถานศึกษาผ่านโปรแกรม ZOOM เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง รอบที่ 6 จำนวน 6 กลุ่มวิชาเอก ประกอบด้วย วิชาสังคมศึกษา จำนวน 4 อัตรา วิชาพลศึกษา จำนวน 10 อัตรา  วิชาเคมี จำนวน 3 อัตรา วิชาภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา วิชาศิลปศึกษา จำนวน 2 อัตรา และวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 19 อัตรา โดยมี  นางสาวปิยนาถ สืบนียม  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี