สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปีพ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

วันพุธที่ 26 ตุลาคม  2565 เวลา 08.30 น. ที่สำนักงานศึกษากาญจนบุรี  นางสาวอรวรรณ  คำมาก รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นางจิตติมา ธนะรัตน์  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และน.ส.ปิยนาถ สืบเนียม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาทุนโครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม  2565 จำนวน 7 ราย