สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 จังหวัดลำพูน

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายชุมศักดิ์ ชุมนุม ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย ส.ต.ต.หญิง สโรชิน ปิดความลับ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่คุรุสภา ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดย นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมฯ