สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 10/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

วันพุธที่  12  ตุลาคม  2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 10/2565 โดยมี  ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และ นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นกรรมการและเลขานุการ  ก่อนวาระการประชุม คณะกรรมการได้แสดงความยินดีและต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และกล่าวต้อนรับผู้แทน สอศ. ที่มาปฏิบัติหน้าเป็นคณะกรรมการฯ ร่วมมพิจารณาเป็นการประชุมครั้งแรก โดยมีวาระที่สำคัญ คือ การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2  (1 ตุลาคม 2565) ,การย้ายครู ปี พ.ศ. 2565 (รอบที่ 2) , การบรรจุครูผู้ช่วย ตามประกาศ กศจ.กาญจนบุรี ครั้งที่ 6 ,การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  ,การบรรจุนักประชาสัมพันธ์ สพป.กจ.4 และการอนุมัติให้ข้าราชการครูฯ มีและเลื่อนวิทยฐานะ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี