สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จำนวน 1 อัตรา

วันที่  11  ตุลาคม  2565  เวลา  9.00 น. ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นางสาวปิยนาถ สืบเนียม  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนายวีรพันธ์ จันต๊ะยอด ผู้อำนวยการกลุ่มอำนายการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4   ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จากบัญชีสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จำนวน 2 ราย คือ นางสาวคณิศร ลั่นซ้าย และนายชัยสิทธิ์ รัตนบัลลัง  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จำนวน 1 อัตรา